Σχετικά με εμάς

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Γραφείου MEP Engineering του Πολιτειάδη Βασίλη.

Το Τεχνικό Γραφείου του Βασίλη Δ. Πολιτειάδη Διπλωματούχου Μηχανικού έχει έδρα την πόλη της Κομοτηνής με δραστηριότητα κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα.

Από το 2014 με κύριο άξονα την εμπειρία στα Ηλεκτρομηχανολογικά και Ενεργειακά Έργα, δραστηριοποιείται με επιτυχία στους τομείς των τεχνικών μελετών – εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και αδειοδοτήσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις με μελέτη, εγκατάσταση και εμπορική διάθεση ολοκληρωμένων συστημάτων στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτεσης, θέρμανσης-κλιματισμού και ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ).  Με γνώμονα την ποιότητα, την λειτουργικότητα καθώς και την υψηλή απόδοση σε όλες τις κτιριακές εφαρμογές (κατοικία, εμπορικά καταστήματα-γραφεία, βιομηχανία) παρέχουμε τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την υλοποίηση.

Κύριος στόχος η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης κατασκευής και αδειοδότησης ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Βασικός σκοπός είναι η παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δίνοντας απόλυτα προσαρμοσμένες λύσεις.. Βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και συνεργατών της είναι ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και ο σεβασμός στις απαιτήσεις των πελατών της.

Η μακρόχρονη εμπειρία του ιδρυτή της στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία σύνθετων έργων, η χρήση σύγχρονου μετρητικού εξοπλισμού και λογισμικού σε συνεργασία με γνωστούς οίκους παροχής εξοπλισμού, μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης δοκιμάζουμε και επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνολογίες, πρακτικές και μεθόδους, ενώ προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης και συντήρησης σύνθετων τεχνικών έργων.

Έργα Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικά)

Μελέτη

Επίβλεψη

Εγκατάσταση