Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου προβλέπει την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, στην υπάρχουσα και πραγματική τους κατάσταση.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τους πολίτες, τους μηχανικούς και το κράτος. Μέσα από αυτή την διαδικασία κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Τι είναι στην πράξη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ηλεκτρονική «αρχειοθέτηση» όλων των κτηρίων της χώρας, η οποία θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Kτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Με τον όρο Ηλεκτρονική Ταυτότητα εννοούμε ότι κάθε ακίνητο θα έχει σε ηλεκτρονική μορφή:

 • Οικοδομική άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια της άδειας
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Σχέδια Κατόψεων
 • Τυχόν αναθεώρηση άδειας
 • Έντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Έντυπο ελέγχου στατικής μελέτης
 • Έντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Βίντεο για τις εγκαταστάσεις

Τι είναι στην πράξη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ηλεκτρονική «αρχειοθέτηση» όλων των κτηρίων της χώρας, η οποία θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Kτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Με τον όρο Ηλεκτρονική Ταυτότητα εννοούμε ότι κάθε ακίνητο θα έχει σε ηλεκτρονική μορφή:

 • Οικοδομική άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια της άδειας
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Σχέδια Κατόψεων
 • Τυχόν αναθεώρηση άδειας
 • Έντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Έντυπο ελέγχου στατικής μελέτης
 • Έντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Βίντεο για τις εγκαταστάσεις

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα ακίνητα:

 • του δημοσίου,
 • τα κτίρια συνάθροισης κοινού,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων,
 • συνεργεία,
 • τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.,
 • όλα τα σχολεία ιδιωτικά και δημόσια,
 • νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές,
 • παιδικοί σταθμοί,
 • οίκοι ευγηρίας.

Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, δηλαδή τα διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα θα αναγκαστούν να βγάλουν τη σχετική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται σε αρµόδιο Μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας τού κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρµόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία. Για την συµπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.

Ο μηχανικός αφού ελέγξει πλήρως το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την

 • νομιμότητα του χώρου
 • ενεργειακή απόδοση
 • στατική επάρκεια
 • ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:

 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
 • το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Περιοδικός έλεγχος

Μετά την αρχική συμπλήρωση τής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου πρέπει να συμπληρώνεται μετά από έλεγχο περιοδικά ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Οι έλεγχοι της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων γίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς υποχρεωτικά και ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου ως εξής:

 • Kάθε 8 χρόνια για τα κτίρια συνάθροισης κοινού.
 • Κάθε 10 χρόνια για τις κατοικίες
 • Kάθε 15 χρόνια για τις αποθήκες και τους σταθμούς αυτοκινήτων.

Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί στο διάστηµα αυτό και δεν έχει καταγραφεί θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιµα αυθαιρέτου κατασκευής µε ελάχιστο το ελάχιστο πρόστιµο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγµή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Ως εργασίες θεωρούνται όλες οι εργασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α79) που απαιτούν έκδοση άδειας δόµησης και έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται σε αρµόδιο Μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας τού κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρµόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία. Για την συµπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.

Ο μηχανικός αφού ελέγξει πλήρως το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την

 • νομιμότητα του χώρου
 • ενεργειακή απόδοση
 • στατική επάρκεια
 • ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:

 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
 • το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Ποιους αφορά

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε:

Όλα τα κτίρια – (όσα δεν έχουν καθόλου αυθαιρεσίες) εντός προθεσμίας 10 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούνται αυθαίρετα και επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους.

Όσα ΚΤΙΡΙΑ ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ενταχθούν στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα (ή έχουν ενταχθεί με τους Ν.4178/2013 – Ν.4014/2011 και Ν.3843/2010) οφείλουν να αποκτήσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων σε πέντε χρόνια. Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας τα κτίρια αποκτούν νομιμοποίηση για πάντα.

Ειδικά τα κτίρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1/3/2012 πρέπει να εκδώσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων αμέσως μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μέτρου της ταυτότητας.

Από την εφαρμογή του νόμου και μετά για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ο αρµόδιος µηχανικός ενημερώνει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για Ηλεκτρονική Ταυτότητα ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Συχνές Ερωτήσεις για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει:
την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

 •  τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
 • το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
 • το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
 • το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
 • το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
 • πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης που θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να μεταβιβάσει ή να βγάλει οικοδομική άδεια, πρέπει να βρει τα ανωτέρω στοιχεία σε συνεργασία με ένα μηχανικό, προκειμένου να τα περάσει στο σύστημα. Έπειτα, είναι έτοιμος να ενταχθεί και να πραγματοποιήσει τη μεταβίβαση ή να βγάλει την οικοδομική άδεια.

Για να ενημερώνετε το σύστημα και να φαίνεται αν έχουν υπάρξει μεταβολές, όπως για παράδειγμα αν έχει αναπτυχθεί ενεργειακά ή αν έχει τροποποιήσει τα σχέδια. Να σημειωθεί πως και με το προηγούμενο καθεστώς ήταν αναγκαίο, με τη διαφορά ότι παλιό ζητούσε περισσότερα στοιχεία από τους πολίτες.

Από 2.000 έως 20.000 ευρώ ορίζονται τα πρόστιμα στην περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και συμπληρώθηκαν με ψευδώς στοιχεία της Ταυτότητας Κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον αρμόδιο μηχανικό. Επιπλέον αφαιρείται για δύο χρόνια η άδεια μηχανικού και η εν λόγω κύρωση επιβάλλεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ.

Μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα θα υπάρχει πλήρης καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου, των σχεδίων αλλά και των προβλημάτων αυτού. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης προστατεύεται από προβλήματα πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου που έχουν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, τα οποία παρουσιάζονται συχνά με την ισχύουσα διαδικασία των μεταβιβάσεων, και τα οποία ο πολίτης συχνά αγνοεί.

Προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι, πρόστιμα, ενώ δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου τους.

Προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι, πρόστιμα, ενώ δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου τους.

Υπεύθυνος θα είναι ο ιδιώτης μηχανικός τον οποίον θα επιλέγει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο αρμόδιος Μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτηρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτήριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρμόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτηρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των ενοίκων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. Για την συμπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτηρίου.

Mε υψηλά πρόστιμα απειλούνται όσα κτήρια δεν δηλωθούν, καθώς θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και εν συνεχεία θα επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους οι σχετικές κυρώσεις που ισχύουν και σήμερα, προβλέποντας ταυτόχρονα ποινικές και οικονομικές κυρώσεις για όσους μηχανικούς συμπληρώσουν ψευδή στοιχεία στην ταυτότητητα κτηρίου.

Kρίσιμο θέμα στην εξέλιξη υλοποίησης του έργου αποτελούν οι έλεγχοι, καθώς προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι από μηχανικό κάθε οκτώ χρόνια για κτίρια συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες – βιοτεχνίες, πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων, εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές και κάθε δέκα χρόνια για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά καταστήματα, τους γραφειακούς χώρους, τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας και τα σωφρονιστικά καταστήματα. Τέλος, κάθε 15 χρόνια θα γίνεται έλεγχος για χώρους αποθήκευσης, στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπές χρήσεις.

H ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου αποτελεί αίτημα 25 χρόνων του τεχνικού κόσμου, το οποίο υλοποιεί το YΠEKA σε συνεργασία με το Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Δεν αφορά τα σχέδια της μελέτης, αλλά την πραγματική, σε κάθε χρονική στιγμή, αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της κατασκευής.

Θέλετε προσφορά για Ηλεκτρονική Ταυτότητα?