ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΥΠΑΠΕΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Ενεργεικός Επιθεωρητής Κτιριών Β’ τάξης

Ενεργεικός Επιθεωρητής Λεβήτων Β’ τάξης

Ενεργεικός Επιθεωρητής Κλιματισμού Β’ τάξης

ΥΠΑΠΕΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ενεργειακός Ελεγκτής Α’ τάξης

ΣΕΠΕ – ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεχνικός Ασφαλείας

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μελετητής Δημοσιών Εργων

Α τάξη – 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

Α τάξη – 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες