Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ ή αλλιώς Ενεργειακό Πιστοποιητικό περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Πολλές φορές περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

 • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού
 • αγορά – πώληση (μεταβίβαση) ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • για νέα ή ριζικά ανακαινισμένα κτίρια
 • για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οικον

Ισχύς Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό :

 •  Κατατάσσει το κτίριο σε μία ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η).
 •  Καταγράφει τις ενεργειακές απώλειες του ακινήτου σας.
 •  Περιέχει προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.
 •  Έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος 10 χρόνια.

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ

Για την έκδοση ΠΕΑ χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να μας παρέχει τα παρακάτω έγγραφα:

 

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)

Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)

Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

Αντίγραφο τακτοποίσης αυθαιρεσιών (εάν υπάρχουν)

Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της Οικοδομικής Άδειας και των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αναζήτηση τους στην Πολεοδομία  αποτύπωσης του ακινήτου σας

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)

Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ) Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 

Στοιχεία Ιδιοκτητών

Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. , Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

 

Κατα την διάρκεια της επιθεώρησης θα χρειαστεί πρόσβαση σε όλους τους χώρους.

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για έκδοση ΠΕΑ ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Συχνές Ερωτήσεις για την έκδοση ΠΕΑ

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου .
 • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου.
 • Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτηρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτηρίου στην αγγελία.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτηρίου.
 • Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον .
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 • Όλα τα κτήρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:

 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Κτήρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Κτήρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
 • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια.
Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 5 μέρες, αναλόγως το κτήριο υπό επιθεώρηση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια.
Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια.
Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Όχι, δεν υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια για το κτήριο. Αντιθέτως μάλιστα, σε περιπτώσεις επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου (π.χ. «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»), το κτήριο πρέπει να καταταχθεί κάτω από συγκεκριμένη ενεργειακή κατηγορία.

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407) και συγκεκριμένα το άρθρο 13, το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

 • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία- σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015 τα περισσότερα ακίνητα ανήκαν στην κατηγορία Η (32,2% των ΠΕΑ).

Στην κατηγορία Β και πάνω ανήκαν μόλις το 3,04% των ΠΕΑ.

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) και τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως αντλίες θερμότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κυκλοφορητές, σύστημα ελέγχου, κ.ά., συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από δώδεκα κιλοβάτ (12 kW), τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

Θέλετε προσφορά για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης?