Ηλιακή Ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας.

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της.
Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα ή Ηλιοθερμικά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.

Ηλιοθερμία

Ηλιοθερμία είναι η τεχνική της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερμική.

Οι δύο  βασικές  συνιστώσες της ηλιοθερμίας είναι :

–           Ο  ήλιος , η  πηγή  της  ενέργειας

–           Το Ηλιοθερμικό  Σύστημα  (ΗΘ.Σ.) , ο δέκτης και μετατροπέας της ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια.

 

Εφαρμογές της ηλιοθερμίας

Η ηλιοθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω εφαρμογές :
– Θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ).
– Θέρμανση χώρων (Ηλιοθερμία).
– Θέρμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
– Ηλιακό κλιματισμό.
– Βιομηχανικές θερμικές διεργασίες .

Τα μέρη του συστήματος

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται από :

– Τους ηλιακούς συλλέκτες. (συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμική)

– Το δίκτυο σωληνώσεων – κυκλοφορητές. (με τη βοήθεια ενός υγρού θερμικού φορέα , μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια στο θερμοδοχείο για αποθήκευση).

– Το ταμιευτήρα-θερμοδοχείο (boiler). (αποθηκεύει τη θερμική ενέργεια που προέρχεται από διάφορες πηγές)

– Τα όργανα / εξαρτήματα ασφαλείας – ελέγχου – ρυθμίσεων (Ηλιακός ελεγκτής). (εξασφαλίζουν την ασφαλή και καλή λειτουργία της εγκατάστασης)

Πλεονεκτήματα

 1. Σχεδόν μηδενικό κόστος λειτουργίας
 2. Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων έως και 60%
 3. Συνεργασία με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης ή με αντλία θερμότητας για μέγιστη οικονομία
 4. Εύκολη εγκατάσταση και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
 5. Πράσινη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με καυσαέρια.
 6. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Με την τυπική συντήρηση ξεπερνάει τα 20 έτη.

Συντήρηση Ηλιακών Συστημάτων

Η συντήρηση των ηλιακών συστημάτων περιλαμβάνει τα εξής:

 • Έλεγχο και αντικατάσταση του ανοδίου του μαγνησίου κάθε 2 χρόνια.
 • Έλεγχο της στάθμης των υγρών του κυκλώματος και συμπλήρωση, αν κριθεί απαραίτητο.
 • Έλεγχο και επιδιόρθωση των μονώσεων.
 • Έλεγχο και αλλαγή της αντίστασης, ώστε να μην δημιουργούνται άλατα εντός του ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση της ανεπίστροφης βαλβίδας και της βαλβίδας ασφαλείας μία φορά το χρόνο.
 • Έλεγχος και ρύθμιση του ηλιακού ελεγκτή.

Τύποι Ηλιακών Συλλεκτών

Επίπεδοι συλλέκτες

Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ηλιακού συλλέκτη για οικιακή χρήση. Ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι η διαφορά μεταξύ της εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας του υγρού-νερού. Τα επίπεδα πάνελ είναι πιο αποδοτικά όταν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι μεσαία ως χαμηλή, όπως π.χ. στη χώρα μας. Το βασικό πλεονέκτημα των επίπεδων συλλεκτών είναι ότι δεν υπερθερμαίνονται. Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό τους μπορεί να φτάσουν τους 120 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι τους 200 βαθμούς Κελσίου που φτάνουν οι σωλήνες κενού (δες παρακάτω).

Σωλήνας Κενού (Vacuum)

Είναι η πιο αποδοτική μορφή ηλιακού συλλέκτη. Σε αυτόν τον τύπο συλλέκτη υπάρχουν δύο ομόκεντροι σωλήνες από γυαλί, όπως σε ένα θερμός. Ο εξωτερικός σωλήνας είναι από ειδικό γυαλί, που έχει πολύ χαμηλή συγκέντρωση σε σίδηρο και επιτρέπει τη διέλευση του 98% της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο εσωτερικός σωλήνας είναι επιστρωμένος με ένα ειδικό υλικό που απορροφά το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας και το μετατρέπει σε θερμότητα με πολύ υψηλή απόδοση. Η συνολική απόδοση είναι 94%. Η θέρμανση του νερού στο boiler γίνεται με ένα επιπλέον κύκλωμα στο οποίο ρέει ένα υγρό από τον εσωτερικό σωλήνα.

Η τεχνολογία των σωλήνων κενού

Οι σωλήνες κενού είναι η πιο αποδοτική τεχνολογία που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αντί για νερό στο κέντρο του σωλήνα διέρχεται ένας τρίτος σωλήνας από χαλκό, που μεταφέρει τη θερμότητα σχεδόν χωρίς απώλειες. Το υγρό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του χάλκινου σωλήνα εξατμίζεται και ανέρχεται σε έναν συμπυκνωτή όπου ψύχεται για να γίνει πάλι υγρό. Η θερμότητα μεταφέρεται από τον συμπυκνωτή μέσα στο boiler και θερμαίνει το νερό χρήσης. Τα κλειστά συστήματα είναι πιο αποδοτικά από τα ανοιχτά, αλλά κοστίζουν και περισσότερο.

Επίπεδοι συλλέκτες vs σωλήνες κενού

Η βασική διαφορά είναι η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών. Στους επίπεδους συλλέκτες χάνεται ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, γιατί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο ήλιος «βλέπει» το επίπεδο πάνελ υπό γωνία. Μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γωνία μηδενίζεται και οι ακτίνες πέφτουν κάθετα. Αντίθετα, στους σωλήνες κενού, η γωνία είναι πάντα η ιδανική.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το ποσοστό αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Στους σωλήνες κενού η απόδοση είναι 94% και υπάρχουν ελάχιστες απώλειες θερμότητας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα αν αγγίξουμε τον σωλήνα. Οι σωλήνες κενού παραμένουν κρύοι την ίδια στιγμή που το νερό χρήσης μπορεί να βράζει.

Οι σωλήνες κενού προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος στις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι για παράδειγμα, που η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη, μπορούμε να απομονώσουμε έναν ή περισσότερους σωλήνες χωρίς να κλείσουμε το σύστημα. Επίσης, το σύστημα δεν επηρεάζεται αν σπάσει ένας σωλήνας.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως οι σωλήνες κενού λειτουργούν σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες και το σύστημα παράγει πολύ περισσότερη ισχύ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, ψύξη ή άλλες εμπορικές εφαρμογές.

Τύποι Ηλιακών Συστημάτων

Φυσικής ροής

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στους οποίους το boiler βρίσκεται ψηλότερα από το συλλέκτη ονομάζονται φυσικής ροής, γιατί η κυκλοφορία του νερού γίνεται φυσικά: Το ζεστό νερό ανεβαίνει από τον συλλέκτη στο boiler, ωθώντας το κρύο νερό να μπει στο συλλέκτη για να θερμανθεί. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες φυσικής ροής είναι απλούστεροι, οικονομικότεροι στην εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Βεβιασμένης ροής

Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες βεβιασμένης ροής το boiler βρίσκεται χαμηλότερα από τον συλλέκτη και η κυκλοφορία του νερού γίνεται με τη βοήθεια ενός κυκλοφορητή. Αυτοί οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ακριβότεροι στην εγκατάσταση-συντήρηση, αλλά πλεονεκτούν αισθητικά και μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο θέρμανσης πιο εύκολα.

Τύποι Ηλιακών Συστημάτων (βάση Ενέργειας)

Διπλής ενέργειας

Όταν ο ηλιακός θερμοσίφωνας έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και με ηλεκτρική ενέργεια, τότε ονομάζεται διπλής ενέργειας. Είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία ηλιακών θερμοσιφώνων και η θέρμανση του νερού γίνεται απλά με τη λειτουργία μιας ηλεκτρικής αντίστασης στο εσωτερικό του μπόιλερ. Επομένως, όταν τον χειμώνα έχει συννεφιά, ο θερμοσίφωνας μπορεί να λειτουργήσει ηλεκτρικά.

Τριπλής ενέργειας

Αυτό το είδος θερμοσίφωνα λειτουργεί με ηλιακή, ηλεκτρική αλλά και θερμική ενέργεια. Η τελευταία προέρχεται από την κεντρική θέρμανση του σπιτιού μέσω μιας «σερπαντίνας» που εισέρχεται στο μπόιλερ και ζεσταίνει το νερό. Λόγω της πολυπλοκότητας των σωληνώσεων, οι τριπλής ενέργειας έχουν μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης – συντήρησης.

Διπλής ενέργειας

Όταν το δοχείο ΖΝΧ έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και με ηλεκτρική ενέργεια, τότε ονομάζεται διπλής ενέργειας. Είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία ηλιακών θερμοσιφώνων και η θέρμανση του νερού γίνεται απλά με τη λειτουργία μιας ηλεκτρικής αντίστασης στο εσωτερικό του μπόιλερ. Επομένως, όταν τον χειμώνα έχει συννεφιά, ο θερμοσίφωνας μπορεί να λειτουργήσει ηλεκτρικά.

Τριπλής ενέργειας

Αυτό το είδος θερμοδοχείου λειτουργεί με ηλιακή, ηλεκτρική αλλά και θερμική ενέργεια. Η τελευταία προέρχεται από την κεντρική θέρμανση του σπιτιού μέσω μιας «σερπαντίνας» που εισέρχεται στο μπόιλερ και ζεσταίνει το νερό. Λόγω της πολυπλοκότητας των σωληνώσεων, οι τριπλής ενέργειας έχουν μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης – συντήρησης.

Ειδικά για Αντλία θερμότητας

Υπάρχουν ειδικά δοχεία με μεγαλύτερο ενναλάκτη για να λειτουργούν με αντλίες θερμότητας. Διπλής και τριπλής ενέργειας.

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για Ηλιακό Σύστημα ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Συχνές Ερωτήσεις για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες

Ηλιακό θερμοσίφωνα ονομάζουμε το ενεργητικό ηλιακό σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνει νερό χρήσης. Κατά την λειτουργία του γίνεται εκμετάλλευση δυο φυσικών φαινομένων. Με την αρχή του θερμοσιφώνου επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ.) ενώ η θέρμανση του νερού γίνεται με την εκμετάλλευση του φαινομένου του θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στους συλλέκτες του.Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού χρήσης τόσο σε κατοικίες, όσο και σε δημόσια κτίρια, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες κ.λ.π.
Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνου μας εξασφαλίζει δωρεάν ζεστό νερό χρήσης σχεδόν όλο το χρόνο. Σημαντικό επίσης είναι ότι συμβάλλουμε στην μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και συνεπώς στην μείωση των εκπομπών ρύπων. Αποτελεί μια επένδυση με εξασφαλισμένη απόδοση χρημάτων.
Με την σημερινή τιμή της κιλοβατώρας (kWh) 0,087 ευρώ κατά μέσο όρο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει ηλεκτρική αντίσταση 4KW, η κατανάλωση (σε καθαρή αξία) ανέρχεται στα 0,35 ευρώ ανά ώρα. Αν υπολογίσουμε και τις προσαυξήσεις της ΔΕΗ συν τον ΦΠΑ, τότε το πραγματικό κόστος ανέρχεται στα 0,60 ευρώ ανά ώρα. Για μία τετραμελή οικογένεια απαιτούνται περίπου 600 ώρες κατανάλωσης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα τον χρόνο, δηλαδή περίπου 360 ευρώ. Ένας καλός ηλιακός θερμοσίφωνας 120 λίτρων, κοστίζει περίπου 600 ευρώ. Άρα η απόσβεση θα γίνει σε 2 χρόνια περίπου και από εκεί και μετά (για τα υπόλοιπα 15-20 χρόνια) θα προκύπτει μία οικονομία 360 ευρώ το χρόνο.
Κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ενός ηλιακού συλλέκτη υψηλής απόδοσης αποτρέπει την παραγωγή 12,5 kg διοξειδίου του άνθρακα CO2 περίπου ετησίως. Άρα, σ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός Ηλιακού θερμοσίφωνα αποφεύγεται περίπου η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που θα απορροφούσε 1 στρέμμα δάσους.

Oι ηλιακοί θερμοσίφωνες διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

α) Ηλιακούς θερμοσίφωνες ανοικτού κυκλώματος, στους οποίους το νερό χρήσης ρέει μέσα από τον συλλέκτη, θερμαίνεται και αποθηκεύεται στο δοχείο ζεστού νερού χρήσης. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοικτού κυκλώματος είναι απλούστεροι και φθηνότεροι, έχουν όμως προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετούς) γιατί δεν μπορούμε να τους προσθέσουμε αντιψυκτικά μίγματα (το θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό χρήσης). Στους θερμοσίφωνες ανοικτού τύπου, το νερό χρήσης περνάει μέσα από τον συλλέκτη, πράγμα που δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί με τον καιρό φράσουν οι διαδρομές μια και το νερό περιέχει άλατα.

β) Ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος, στους οποίους το νερό χρήσης δεν ρέει, αλλά βρίσκεται αποθηκευμένο στο μπόιλερ, ενώ η μεταφορά ενέργειας από το συλλέκτη στο μπόιλερ γίνεται με τη βοήθεια εναλλάκτη θερμότητας κλειστού κυκλώματος, που περιέχει άλλο ρευστό. Αν το ρευστό είναι μόνο νερό, έχει αντιψυκτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία της συσκευής και βέβαια επαναλαμβάνουμε πως είναι πλήρως διαχωρισμένο από το νερό χρήσης. Αυτός είναι και ο πιο διαδεδομένος τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ευρώπη.

γ) Διπλής ενέργειας: Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί εκμεταλλευόμενος είτε την ηλιακή ενέργεια είτε το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. κατά την διάρκεια συννεφιάς οπότε η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετή για να ζεστάνει το νερό). Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση τοποθετημένη εντός του μπόιλερ. Η αντίσταση είναι συνήθως 4kW, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ηλιακών μικρής χωρητικότητας συναντάμε αντιστάσεις 2kW. Κάποιες εταιρίες επιλέγουν να τοποθετούν δυο αντιστάσεις των 2kW (αντί για μια των 4kW) οι οποίες λειτουργούν παράλληλα.

δ) Τριπλής ενέργειας: Οι ηλιακοί που διαθέτουν δεύτερο εναλλάκτη (σερπαντίνα) και μπορούν να θερμάνουν νερό με ήλιο, ρεύμα ΚΑΙ κεντρική θέρμανση, ονομάζονται ηλιακοί θερμοσίφωνες τριπλής ενέργειας. Λειτουργεί όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας αλλά έχει επιπλέον μια είσοδο (σερπαντίνα) για να εκμεταλλευτεί ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας είναι να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο οίκημα υπό την μορφή ξεχωριστών σωληνώσεων (ανά διαμέρισμα εάν πρόκειται για πολυκατοικία) που να συνδέουν το λεβητοστάσιο με τον χώρο εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα (ταράτσα ή σκεπή).

α) Κατασκευή του μπόιλερ από ανοξείδωτο χάλυβα. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν μιλάμε για το εξωτερικό κάλυμμα του μπόιλερ (για το οποίο μιλούν πολλοί πονηροί έμποροι, αλλά για το υλικό κατασκευής του ίδιου του μπόιλερ, του μανδύα, των σωλήνων σύνδεσης κ.λ.π.) Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, απαιτεί όμως υψηλή ποιότητα κατασκευής, ειδικά όσον αφορά στις συγκολλήσεις των στοιχείων του μπόιλερ, που αν δεν εκτελεσθούν σωστά μπορεί να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για καταστροφή του μπόιλερ παρ΄όλο το ποιοτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Ένα δεύτερο θέμα με τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στα μπόιλερ, είναι ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας αντιδρά χημικά με το χλώριο που χρησιμοποιείται στην αποστείρωση των δικτύων ύδρευσης. Στις συνήθεις συγκεντρώσεις του χλωρίου στα δίκτυα πόλης δεν αποτελεί κίνδυνο, σε μέρη όμως που η χλωρίωση δεν γίνεται σωστά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Προσοχή, διότι όπως είπαμε, διάφοροι πονηροί έμποροι μπορεί να προσπαθήσουν να μας πουλήσουν “ανοξείδωτο ηλιακό” εννοώντας ότι μόνο το εξωτερικό κάλυμμα της πολυουραθάνης (αυτό που βλέπουμε) είναι ανοξείδωτο, αποκρύπτοντας ότι το ίδιο το μπόιλερ (αυτό που δεν βλέπουμε) είναι χαλύβδινο.

β) Επισμάλτωση Σμάλτο ή Glass, ονομάζουμε τη γυάλινη επιφάνεια που δημιουργείται από την τήξη του υγρού σμάλτου πάνω σε μια χαλύβδινη επιφάνεια και έχει γίνει ένα σώμα με αυτήν. Το σμάλτο είναι μίγμα ανόργανων πυριτικών αλάτων χημικά αδρανές, 100% υγιεινό και οικολογικό, χωρίς επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στην υγρή του μορφή είναι υδατοδιαλυτό και αποκτά την τελική του μορφή με ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες ( > 850οC). Η επισμάλτωση, όταν εφαρμόζεται σωστά, είναι ιδανική μέθοδος προστασίας των μπόιλερ, που παρέχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση, είναι υγιεινή, και βοηθά στη μείωση του κόστους του ηλιακού σε σχέση με τον ανοξείδωτο χάλυβα. Ένα πιστοποιημένο μπόιλερ, θα πρέπει εκτός πολλών άλλων, να αναγράφει τον κανονισμό που τηρήθηκε για την αντι-διαβρωτική του προστασία (π.χ. Αντιδιαβρωτική προστασία υγρού σμάλτου κατά DIN4753/3) Η επισμάλτωση είναι μια βιομηχανική διαδικασία που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαια και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και γίνεται σε φούρνους όπου ψήνονται τα προς επισμάλτωση υλικά. Για τη μείωση του κόστους, χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι όπως το ηλεκτροστατικό εμαγιέ, που εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά με τη μορφή πούδρας. Η σωστή επισμάλτωση απαιτεί θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες.

γ) Αντισκωριακή βαφή. Η μέθοδος είναι εντελώς ακατάλληλη για την προστασία του μπόιλερ και δεν προβλέπεται από κανέναν κανονισμό και καμιά οδηγία, εντούτοις χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας λόγω του υψηλού κόστους των ορθών λύσεων. Το πρόβλημα με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (όπως και τα μπόιλερ) είναι ότι είναι αδύνατον να επιβεβαιώσει κανείς αν το μπόιλερ έχει βαφεί ή επισμαλτωθεί αν δεν το ανοίξει, και δεν είναι κακή ιδέα να ζητάτε από τον εγκαταστάτη ή τον έμπορο να δείτε τον ηλιακό ανοικτό πριν τον αγοράσετε. Μια άλλη καλή ιδέα για να μην χρειάζεται να ανοιχθεί το μπόιλερ, είναι να αγοράσετε έναν ηλιακό πιστοποιημένο και να ζητήσετε αντίγραφο του φακέλου CE του ηλιακού, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος προστασίας, και αν αναγράφεται άλλο είδος προστασίας από αυτό που έχει ο ηλιακός σας, αυτός που σας τον πούλησε θα έχει κακά ξεμπερδέματα.

Η επιλογή μεγέθους ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από το πόσα άτομα θα κάνουν χρήση και από την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν. Συνήθως για ένα ντους καταναλώνουμε 40 λίτρα αλλά η τιμή αυτή είναι ενδεικτική και δεν αντιπροσωπεύει τον εκάστοτε καταναλωτή. Άρα ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις συνήθειες και ιδιαιτερότητες του και κατόπιν να αποφασίσει.

Πάντως δεν ενδείκνυται να αγοράζει κανείς ηλιακό μεγαλύτερης χωρητικότητας από ότι έχει ανάγκη γιατί σε περιπτώσεις μειωμένης ηλιοφάνειας θα αναγκάζεται να θερμαίνει όλο τον όγκο του νερού του μπόιλερ παρόλο που θα χρειάζεται ένα πολύ μικρό μέρος του.

Ένας πολύ γενικός κανόνας (ο οποίος δεν λαμβάνει την απόδοση του κάθε ηλιακού) είναι ο ακόλουθος:

Ένας ηλιακός 120lt μπορεί να εξυπηρετήσει 2~3 άτομα

ένας ηλιακός 160lt μπορεί να εξυπηρετήσει 3~4 άτομα

ένας ηλιακός 200lt μπορεί να εξυπηρετήσει 4~5 άτομα

και ένας ηλιακός 250lt μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 6 άτομα.

Σε αυτή την περίπτωση οι αιτίες μπορεί να είναι οι εξής: χαμηλή στάθμη του θερμικού φορέα (αντιψυκτικού υγρού) στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής. ανεπαρκής χρόνος επαφής ηλιακών ακτινών με τον ηλιακό θερμοσίφωνα λόγω σκίασης ανεπαρκή ηλιοφάνεια (κατά τους χειμερινούς μήνες συνήθως) λόγω αλάτων έχει βουλώσει κάποια σωλήνα του συστήματος με αποτέλεσμα τη μη κυκλοφορία του θερμικού υγρού κακή κατάσταση των ενώσεων με αποτέλεσμα έστω και ελάχιστη διαρροή λάθος προσανατολισμός ή κλίση των συλλεκτών συσσωρευμένη σκόνη / λάσπη στους υαλοπίνακες.
Καλό είναι το πρώτο service του συστήματός μας να γίνει στο τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας του και έπειτα κάθε 2 χρόνια. Ο έλεγχος από ειδικευμένο συνεργείο εξασφαλίζει την άριστη λειτουργία του συστήματος. Συμπληρώνεται αντιπηκτικό υγρό αλλάζεται το ανόδιο που περιέχει το μπόιλερ καθώς και η πλαστική φλάντζα και καθαρίζεται από τα συσσωρευμένα άλατα.

Η συντήρηση ενός ηλιακού συστήματος, όπως εξάλλου όλων των συσκευών και μηχανών, είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η απόδοσή του. Κάνοντας service στην καθορισμένη στιγμή, βοηθάμε το σύστημά μας να “αντέξει” στην πάροδο του χρόνου και να μας δίνει τις υπηρεσίες του για περισσότερα χρόνια και με αποτελεσματικότητα.

Το ανόδιο είναι μια ράβδος μαγνησίου [συνήθως Φ22Χ30mm] και στην πραγματικότητα αποτελεί την καθοδική προστασία του συστήματος από ηλεκτρόλυση. Είναι μία μέθοδος προστασίας για την διάβρωση των μετάλλων τα οποία έρχονται σε επαφή με διαβρωτικά υλικά (νερό). Η καθοδική προστασία επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλου υλικού, του ΑΝΟΔΙΟΥ, το οποίο διαβρώνεται στην θέση των προστατευομένων μετάλλων.

Αν και εφόσον είστε σίγουροι ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας στο θερμικό του φορέα έχει ικανοποιητική ποσότητα αντιψυκτικού υγρού, δεν υπάρχει φόβος για το σύστημα. Αν όχι όμως τότε θα πρέπει να προβείτε στην άμεση συμπλήρωσή του.

Σε περίπτωση μεγάλου παγετού, που υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν οι σωλήνες του δικτύου, μην χρησιμοποιείται την ηλεκτρική αντίσταση έως ότου είστε σίγουροι ότι ξεπάγωσαν οι σωλήνες και υπάρχει κανονική ροή νερού προς τον ηλιακό.

Στην περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει κάτω των 0°C δεν επιτρέπει στον θερμικό φορέα να παγώσει και έτσι αποκλείει το σπάσιμο των σωληνώσεων.

Με το ρεύμα ο χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου μία ώρα (εξαρτάται από το μέγεθος του μπόιλερ και τη θερμοκρασία του εισερχομένου νερού)και με τον ήλιο χρειάζεται δύο με τρείς ώρες με καθαρή ηλιοφάνεια με μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 20 βαθμούς °C. (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 11:00-15:00)

Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να καλυφθεί η συλλεκτική επιφάνεια έτσι ώστε να αποφύγουμε την άσκοπη λειτουργία της συσκευής και βλάβες πού προκαλούνται από την υπερθέρμανση του συστήματος. Οι ηλιακοί έχουν βαλβίδα ασφαλείας για την περίπτωση που το νερό στο μπόιλερ βράσει και η πίεση στο εσωτερικό αυξηθεί. Όταν η πίεση ξεπεράσει ένα κατώφλι (περίπου στα 8bar) η βαλβίδα ανοίγει, απελευθερώνεται καυτό νερό και εκτονώνεται η εσωτερική πίεση.

Θέλετε προσφορά για Ηλιοθερμικό σύστημα?