Φυσικό Αέριο

Το Φυσικό Αέριο είναι μείγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο, σε ποσοστό πάνω από 85%.
Είναι πολύ καθαρό, σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά.
Χρησιμοποιείται χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις συσκευές φυσικού αερίου, προσφέροντας έτσι άνεση και ποιότητα ζωής σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από που προέρχεται το Φυσικό Αέριο

Το Φυσικό Αέριο υπάρχει σε μεγάλα αποθέματα στα έγκατα της Γης που επαρκούν για 100 χρόνια τουλάχιστον, και εντοπίζεται σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, το Κατάρ, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Αλγερία, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται Φυσικό Αέριο από 3 διαφορετικές πηγές:

 • τη Ρωσία, μέσω Βουλγαρίας, σε αέρια μορφή μέσα από αγωγούς,
 • το Αζερμπαϊτζάν, μέσω Τουρκίας,  με τη χρήση αγωγών σε αέρια μορφή,
 • την Αλγερία, στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, με δεξαμενόπλοια,  σε υγροποιημένη μορφή..

Γιατί να επιλέξει κανείς θέρμανση με φυσικό αέριο;

•γιατί παρέχει ανεξαρτησία στη χρήση θέρμανσης

• γιατί προσφέρει εξοικονόμηση έως και 40% σε σχέση με την υφιστάμενη εγκατάσταση πετρελαίου

• γιατί δίνει τη δυνατότητα απόλυτου έλεγχου της κατανάλωσης και ακρίβεια μέτρησης

• γιατί προσφέρει όχι απλά θέρμανση, αλλά συνθήκες άνεσης στο χώρο

• γιατί παρέχει ζεστό νερό χρήσης οικονομικά (70% εξοικονόμηση σε σύγκριση με το ηλεκτρικό ρεύμα), όταν και για όσο το ζητά ο χρήστης

• γιατί το φυσικό αέριο είναι άμεσα διαθέσιμο χωρίς να απαιτεί έλεγχο δεξαμενής και προγραμματισμό παραγγελιών

• γιατί το κόστος εγκατάστασης ενός επίτοιχου λέβητα αερίου για τον τελικό καταναλωτή είναι κατά πολύ χαμηλότερο από άλλες εναλλακτικές λύσεις

• γιατί οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στους επίτοιχους λέβητες αερίου δίνουν τη δυνατότητα συσκευών θέρμανσης αερίου ενεργειακής κλάσης Α, δηλαδή πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης

Το φυσικό αέριο προσφέρει τη δυνατότητα αυτονομίας στη θέρμανση ενός διαμερίσματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός επίτοιχου λέβητα με ενσωματωμένο καυστήρα φυσικού αερίου, είτε σε κάποιο σημείο μέσα στο σπίτι είτε σε κάποιο ημιυπαίθριο χώρο. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται άμεσα από τις εταιρίες-παρόχους φυσικού αερίου και ο καταναλωτής πληρώνει μετά τη χρήση, μόνο για το φυσικό αέριο που κατανάλωσε.

Τι επίτοιχο λέβητα αερίου να επιλέξω;

Για την επιλογή ενός επίτοιχου λέβητα αερίου θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη την ενεργειακή κλάση του λέβητα, την αξιολόγηση που έχει βάσει προτύπων για το ζεστό νερό που παρέχει, την αξιοπιστία του κατασκευαστή και την τεχνολογία ελέγχου και επικοινωνίας της συσκευής.
Η έννοια της ενεργειακής κλάσης καταδεικνύει το πόσο οικονομικά θα ζεσταθούμε με μία συσκευή και έχει φτάσει στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα όσον αφορά στους επίτοιχους λέβητες αερίου, χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης.

Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Η μελέτη και η επίβλεψη της εσωτερικής εγκατάστασης, πραγματοποιείται από τους Μηχανικούς του γραφείου μας και η κατασκευή αυτής από τους αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου, αντίστοιχα.
Πρόκειται για έργο το οποίο απαιτεί γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση και υπευθυνότητα.

Η ομάδα των Μηχανικών μας καταγράφει και αξιολογεί τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής και προτείνει τη βέλτιστη οικονομική λύση, ώστε το αποτέλεσμα να παρέχει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση για κάθε περίπτωση.
Η ορθή μελέτη από έμπειρους μηχανικούς εγγυάται την ύπαρξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την γρήγορη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης και την ενεργοποίηση με φυσικό αέριο.

Η εκπόνηση των μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από τo γραφείο μας γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του σχεδιαστικού λογισμικού.

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Σχέδια κατασκευής (κατόψεις του κτιρίου) στις οποίες θα φαίνονται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών διατάξεων, οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών φυσικού αερίου και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
 • Τρισδιάστατο αξονομετρικό σχέδιο της εγκατάστασης φυσικού αερίου όπου θα φαίνονται τα μήκη, οι διατομές και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, οι αποφρακτικές και λοιπές διατάξεις, τα ασφαλιστικά και το είδος και η ισχύς των συσκευών φυσικού αερίου.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου και αναλυτικός πίνακας του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών.

Η MEP Engineering εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού φυσικού αερίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης για κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.α.

Γιατί να επιλέξω Μηχανικό για το Φυσικό Αέριο;

Η σωστή και ποιοτική μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης τελικά είναι αυτή που θα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει το φυσικό αέριο οπότε και η επιλογή ενός έμπειρου μηχανικού αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι στην όλη πορεία. Ο μηχανικός είναι εκείνος που θα εκπονήσει τη μελέτη εγκατάστασης (εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου), λαμβάνοντας υπόψη κάθε λεπτομέρεια και αφού αυτή θεωρηθεί από τη ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην αξιόπιστη κατασκευή αυτής από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης (λέβητας – μαγειρική εστία).

Επιλέγοντας έναν μηχανικό για την μελέτη και την εγκατάσταση φυσικού αερίου ο καταναλωτής έχει την μέγιστη αξιοπιστία της εγκατάστασης του. Η μελέτη εσωτερικής και εξωτερικής εγκατάστασης πραγματοποιείται με προσοχή αποσκοπώντας στην βέλτιστη απόδοση του όλου συστήματος με ασφάλεια και η σωστή μελέτη είναι αυτή που θα οδηγήσει τελικά στην επιλογή του κατάλληλου και βέλτιστου και αξιόπιστου εξοπλισμού. Επίσης οι εργασίες γίνονται εντός χρόνου και προϋπολογισμού από ειδικά εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Γιατί να επιλέξω να τοπικό μηχανικό;

Επιλέγοντας μηχανικό της περιοχής σου για την μελέτη και την εγκατάσταση έχεις την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε σου βήμα μιας και αυτός θα είναι δίπλα σου από την αρχή έως την τελική παράδοση του έργου. Η προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη, η συνέπεια και η ειλικρίνεια είναι μερικά ακόμα από τα πολλά πλεονεκτήματα μιας και η σχέση μηχανικού-πελάτη χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, κατανόηση και προσαρμοστικότητα.

Επί πλέον ο μηχανικός της περιοχής θα είναι αρωγός σου επί πολλά χρόνια μετά την αρχική εγκατάσταση παρέχοντας τις γνώσεις και υπηρεσίες του τόσο σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας όσο και συντήρησης των συσκευών που θα εγκατασταθούν.

Θέρμανση με φυσικό αέριο

Κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο

Οι περισσότερες πολυκατοικίες στην Ελλάδα διαθέτουν κεντρικό λέβητα – καυστήρα πετρελαίου είτε με σύστημα αυτόνομης θέρμανσης, είτε χωρίς. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι απλή. Αυτό που χρειάζεται να γίνει, είναι να αντικατασταθεί ο καυστήρας πετρελαίου από έναν καυστήρα φυσικού αερίου, χωρίς να πρέπει ταυτόχρονα να γίνει αλλαγή του λέβητα. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο καυστήρας φυσικού αερίου είναι συνήθως μικρότερος από εκείνον του πετρελαίου, ενώ παράλληλα ο χώρος μένει πιο καθαρός και χωρίς την ενοχλητική μυρωδιά του πετρελαίου.

Στη συνέχεια, ο μετρητής παροχής του φυσικού αερίου συνδέεται με τις σωληνώσεις και με αυτόν τον τρόπο χωρίς να υπάρχει κάποια δύσκολη διαδικασία με μεγάλες παρεμβάσεις στο κτήριο, που θα αναστατώσουν τους ενοίκους, γίνεται η μετάβαση από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Οι υπόλοιπες σωληνώσεις για το νερό θέρμανσης, καθώς και τα σώματα θέρμανσης μέσα σε κάθε σπίτι, παραμένουν όπως ήταν, έτσι εξασφαλίζεται οικονομία και παράλληλα ποιοτική θέρμανση για κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Το φυσικό αέριο, ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την θέρμανση του χώρου, καθώς μπορεί παράλληλα να χρησιμεύσει για την θέρμανση του νερού ή και το μαγείρεμα, εφόσον γίνει και εκεί η απαραίτητη σύνδεση, εξοικονομώντας χρήματα σε κάθε νοικοκυριό και από τον λογαριασμό του ρεύματος.

 

Αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο

Σε περίπτωση που είστε σε μονοκατοικία ή σε περίπτωση που οι υπόλοιπο ένοικοι της πολυκατοικίας δεν επιθυμούν να εγκαταστήσουν φυσικό αέριο, υπάρχει η επιλογή της αυτόνομης θέρμανσης. Και σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία είναι αρκετά απλή, χωρίς ιδιαίτερες επεμβάσεις στο διαμέρισμα που θα μπορούσαν να αναστατώσουν τους ενοίκους του ή την υπόλοιπη πολυκατοικία.

Σε ημιυπαίθριο ή σε κάποιο εσωτερικό σημείο του σπιτιού, τοποθετείται ατομικός λέβητας που έχει ενσωματωμένο τον καυστήρα φυσικού αερίου. Ο λόγος που επιτρέπει την εγκατάσταση να γίνεται ακόμα και μέσα στο σπίτι, είναι ότι οι διαστάσεις του ατομικού λέβητα είναι αρκετά μικρές, όπως ακριβώς και το βάρος του.

Η παροχή του φυσικού αερίου σε αυτή την περίπτωση, γίνεται ξεκινά με εξωτερική σωλήνωση από τον μετρητή φυσικού αερίου και καταλήγει στον ατομικό λέβητα. Ο λέβητας στη συνέχεια, συνδέεται με το κύκλωμα νερού θέρμανσης που περνάει από τα σώματα θέρμανσης του διαμερίσματος και έτσι επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του ζεστού νερού μόνο στο διαμέρισμα που κάνει την εγκατάσταση, χωρίς και πάλι να γίνουν ουσιαστικές επεμβάσεις στο σπίτι. Αν πρόκειται για μονοκατοικία, τότε δεν χρειάζεται να γίνει καμιά επέμβαση στις σωληνώσεις του σπιτιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν κάποιες μικρές επεμβάσεις όταν μιλάμε για διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης θέρμανσης;

Η αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο προσφέρει αποτελεσματική θέρμανση στο σπίτι, με πολύ καλύτερη απόδοση από άλλες μεθόδους αυτόνομης θέρμανσης, ενώ παράλληλα είναι πολύ πιο οικονομική από το πετρέλαιο. Παράλληλα, δίνει στον ένοικο του διαμερίσματος τη δυνατότητα ανεξαρτησίας στην θέρμανση, ελέγχοντας τις ώρες που θέλει να είναι ζεστό το σπίτι του καθώς και πόσο επιθυμεί να καταναλώσει.

Επιπλέον, ο ατομικός λέβητας, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, συνδέεται με το κύκλωμα νερού, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού για ζεστό νερό, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πώς θα μάθω αν το ακίνητο βρίσκεται εντός του δικτύου διανομής φυσικού αερίου;


Υπάρχουν δύο τρόποι για να μάθει κάποιος αν το ακίνητο βρίσκεται εντός του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Αυτοί είναι οι εξής:

 • Στην αρχική σελίδα της ΔΕΔΑ μπορείτε να δείτε αν είστε εντός δικτύου εύκολα πατώντας την πλήρη διεύθυνση του ακινήτου.
 • Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ και εκπρόσωπος της εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός του δικτύου μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης σύνδεσης.

Εφαρμογές Υγραερίου - Φυσικού Αερίου

 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για θέρμανση και Ζεστό Νερό, Μαγείρεμα, Κλιματισμό και θέρμανση πισινών
 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & CATERING: Για ταχύτητα στο μαγείρεμα & άριστη κατανομή της θέρμανσης στις συσκευές μαγειρέματος
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Συνήθως αποθηκεύεται σε δεξαμενές για χύμα υγραέριο και διατίθεται ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ
 • ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ
 • ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 • ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Οικιακή Χρήση

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Το υγραέριο αποτελεί ένα καθαρό και αξιόπιστο καύσιμο για το σπίτι σας. Είναι ιδανική λύση εάν ζείτε εκτός περιοχών δικτύου φυσικού αερίου.

Χρησιμοποιώντας το υγραέριο στο σπίτι σας

Το υγραέριο είναι πολύ ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού σας για τη θέρμανση, το ζεστό νερό, το μαγείρεμα, το μπάρμπεκιου, και τις πισίνες.

 

 

 

 

Μαγείρεμα

Το υγραέριο είναι ιδανικό καύσιμο για μαγείρεμα, γιατί παρέχει σταθερή θερμοκρασία, την οποία μπορείτενα ελέγχετε εύκολα.

 

 

 

Θέρμανση και ζεστό νερό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγραέριο στο σπίτι σας για το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, το τζάκι υγραερίου, και για το ζεστό σας νερό. Με τις επιλογές αυτές θα είστε σε θέση να χαλαρώσετε στη ζεστασιά και την άνεση του σπιτιού σας ακόμη και στους κρύους χειμωνιάτικους μήνες.Εξωτερικές εφαρμογές

Εκτός από το ζεστό νερό, τη χρήση ως αέριο θέρμανσης, στην κεντρική θέρμανση και το μαγείρεμα, το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιείται και σε εξωτερικές εφαρμογές για εξωτερικές θερμάστρες, μπάρμπεκιου και τη θέρμανση πισίνων.

 

 

 

Πλεονεκτήματα του υγραερίου

Το Υγραέριο, είναι ένα καύσιμο λιγότερο βλαβερό για το περιβάλλον και την υγεία σας.

Τα προϊόντα της καύσης του υγραερίου εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες CO2 συγκριτικά με άλλα καύσιμα*, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και παράγουν λιγότερα σωματίδια που μπορούν να προξενήσουν ατμοσφαιρική ρύπανση. [Πηγή: European LPG Association (2007)]

Το υγραέριο είναι αξιόπιστο, μεταφερόμενο και ευέλικτο και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Παρέχει άμεσα διαθέσιμη ζέστη και ελέγχεται εύκολα, ώστε να αποτελεί την τέλεια εναλλακτική λύση για το δίκτυο φυσικού αερίου.

Λέβητας Φυσικου Αερίου - Υγραερίου

Οι λέβητες συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν για την εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης κατά τη συμπύκνωση του παραγόμενου υδρατμού στο καυσαέριο (ο οποίος προέρχεται από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και την υγρασία του αέρα καύσης). Τα αέρια καύσιμα έχουν το πλεονέκτημα αυξημένης περιεκτικότητας υδρογόνου, ενώ δεν περιέχουν θείο.

Σε ένα λέβητα συμπύκνωσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περίπου το 50% έως 80% της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης του υδρατμού επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης μέχρι 108% περίπου (με αναφορά την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου).

 

Πως προκύπτει ο υψηλός βαθμός απόδοσης:

Εχει καθιερωθεί, να υπολογίζεται ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης ενός λέβητα βάση της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης, και δεν υπολογίζεται καθόλου η επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί από την ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του λέβητα. Ενας λέβητας φυσικού αερίου, με ονομαστικό βαθμό απόδοσης 90%, όταν καταναλώσει 1m³ καυσίμου, παράγει (8.130 * 0.9)= 7.317Kcal.

O πιο σύγχρονος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης και ελεγχόμενη παροχή οξυγόνου μέσω των ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενων στροφών του ανεμιστήρα, έχει αντίστοιχο βαθμό απόδοσης έως και 95%, άρα με το ίδιο 1m³ φυσικού αερίου παράγει (8.130 * 0.95) = 7.723Κcal + 1.032Kcal (από  ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του) = 8.755Kcal.
Έτσι, προκύπτει «συμβατικός» βαθμό απόδοσης:  8.755 / 8.130 = 1.08 ή 108%

 

Γιατί τελικά να επιλέξουμε ένα λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο λέβητας συμπύκνωσης, έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το συμβατικό λέβητα, γιατί εκμεταλλεύεται και τη θερμότητα των καυσαερίων, μέρος της οποίας ανακτάται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εναλλάκτη, στον οποίο πραγματοποιείται η ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων.

Επιπρόσθετα, ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και μεταβαλλόμενων στροφών ανεμιστήρας του λέβητα συμπύκνωσης, εγγυάται πάντα τέλεια καύση και μεγάλο βαθμό απόδοσης σε όλο το εύρος ισχύος του λέβητα.

Τέλος, οι γενικότερες απώλειες από την καμινάδα και τα τοιχώματα του λέβητα συμπύκνωσης είναι πολύ μικρότερες από εκείνες ενός συμβατικού λέβητα, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας (45-50°C) που βρίσκονται τα καυσαέριά του.

Ετσι, ο λέβητας συμπύκνωσης επιτυγχάνει μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα, σε κάθε τύπο εγκατάστασης:

 • Έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα με θερμαντικά σώματα (υψηλών     θερμοκρασιών 70~80°C).
 • Έως  20% σε μεικτά συστήματα.
 • Έως 35% σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (χαμηλών θερμοκρασιών 40~50°C).

Τέλος, πέρα από το βασικό θέμα της οικονομίας στην κατανάλωση, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των λεβήτων συμπύκνωσης, είναι ότι πλησιάζουν πολύ στο θεωρητικό μοντέλο της «τέλειας» καύσης, κάτι που σημαίνει ότι ελαχιστοποιούνται «επικίνδυνοι» ρύποι όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα), ή τα ΝΟx (οξείδια του αζώτου), κάτι που από οικολογικής απόψεως τους κάνει ιδανικούς – αν όχι υποχρεωτικούς – για πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Πολύμεσα για το Φυσικό Αέριο

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για λέβητα Φυσικού Αερίου ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συχνές Ερωτήσεις για το Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και είτε συναντάται μόνο του είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου.

Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά.

Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές. Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

 • Είναι φυσικό προϊόν

 •  Είναι ελαφρύτερο του αέρα και άρα σε περίπτωση διαρροής δε συγκεντρώνεται εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο έκρηξης

 • Είναι άοσμο, αλλά κατά τη μεταφορά του προστίθεται μια ειδική ουσία με χαρακτηριστική οσμή ώστε να ανιχνεύεται εύκολα σε περίπτωση διαρροής

 • Δεν είναι τοξικό

 • Λόγω της σύστασης του κατά την καύση του έχει τη μικρότερη εκπομπή ρύπων από όλα τα συμβατικά καύσιμα

Το ΦΑ μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:

 

 

 • Θέρμανση χώρων

 • Παροχή ζεστού νερού χρήσης

 •  Παραγωγή ατμού

 • Μαγείρεμα

 • Ψήσιμο

 • Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής/ψυκτικής & ηλεκτρικής ενέργειας
 • Κλιματισμό

 •  Πλήθος επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, φανοποιεία, χρυσοχοεία κ.α)

 • Παραγωγή προϊόντων στη βιομηχανία

Το φυσικό αέριο είναι εύκολο στη χρήση, εύκολο στην εγκατάσταση, άνετο και αξιόπιστο. Το φυσικό αέριο έρχεται στο σπίτι σας μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο και είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή, όποτε το χρειάζεστε και στα σημεία ακριβώς που το χρειάζεστε (λεβητοστάσιο, κουζίνα, μπάνιο).

Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή, εσείς δεν έχετε παρά μόνο να ανοίγετε το διακόπτη κάθε φορά που το χρειάζεστε.

 • Οικονομία: διαχρονικά η πιο οικονομική επιλογή για τον καταναλωτή και η καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου, προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς όλα τα συμβατικά καύσιμα.

 •  Ευκολία στη χρήση: απλή λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου, απλά με το άνοιγμα ενός διακόπτη κάθε φορά που το χρειάζεστε.

 • Καθαριότητα & εξοικονόμηση χώρου: διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής. Χωρίς δυσάρεστες οσμές και υπολείμματα του πετρελαίου.

 •  Ακρίβεια στη μέτρηση & χρέωση μετά την κατανάλωση: μέτρηση & χρέωση με βάση τις ενδείξεις εγκατεστημένου μετρητή
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον & τον άνθρωπο: το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

 • Προσφέρει πλήρη αυτονομία: με χρήση αυτόνομων επίτοιχων λεβήτων σε κάθε διαμέρισμα παράγοντας μόνο θέρμανση ή θέρμανση & ζεστό νερό.

Ενόψει της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό δίκαιο και πρακτική σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εισήχθησαν στο Ελληνικό Δίκαιο διατάξεις για τη διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου. Με πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η πρόσβαση σε φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α241/23.12.2016), στο άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος 8: «Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».
Όπως προκύπτει βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου, η τοποθέτηση αυτόνομης μονάδας θέρμανσης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή η αυτονόμηση διαμερίσματος από την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου θέρμανση, δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου (γενική συνέλευση πολυκατοικίας) ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα (προηγούμενη ενημέρωση πολεοδομίας κλπ.), πέραν της άδειας χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις αρμόδιες ΕΔΑ.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών κατόπιν αποσύνδεσης από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εγκατάστασης αυτόνομης μονάδας φυσικού αερίου, οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με το ΠΔ 420/1987 και το ΠΔ 27/1985, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ορίζουν ότι «Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης […]».
Οι πρόσφατες ρυθμίσεις θα συμβάλουν σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος και στην άρση γραφειοκρατικών και άλλων διαδικαστικών εμποδίων που δυσχέραιναν μέχρι σήμερα την επαρκή και περιβαλλοντικά φιλική θέρμανση χιλιάδων νοικοκυριών και την πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Υγραέριο

Το υγραέριο είναι υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, γνωστό και ως LPG – liquified petroleum gas. Το υγραέριο αποτελείται από ένα μείγμα υδρογονανθράκων, κυρίως από βουτάνιο και προπάνιο. Σε συνηθισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες το συναντάμε σε αέρια μορφή, ενώ το υγροποιούμε για την αποθήκευση και μεταφορά του, σε φιάλες. Το υγραέριο αποδίδει μειωμένες εκπομπές ρύπων, σχεδόν μηδαμινή αιθάλη και μικρά ποσοστά σε CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη καυσίμων, με εξαίρεση το φυσικό αέριο˙ όλα αυτά καθιστούν το συγκεκριμένο καύσιμο οικολογικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

Το υγραέριο είναι ευρέως διαδεδομένο για οικιακή χρήση (θέρμανση, ζεστό νερό, μαγείρεμα) και η εφαρμογή του ενδείκνυται σε περιοχές εκτός δικτύου φυσικού αερίου, αποτελώντας ιδανική λύση κάλυψης των αναγκών μας.

Πλεονεκτήματα Υγραερίου

Οικονομία

Κατατάσσεται στην κατηγορία των οικονομικών καυσίμων, λόγω της μεγάλης ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το κόστος του. Μας προσφέρει οικονομία έως και 30% σε σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα.

Καθαριότητα

Όπως και το φυσικό αέριο, το υγραέριο είναι ˝καθαρό˝ καύσιμο, χωρίς κατάλοιπα και ακαθαρσίες από την καύση του.

Εξοικονόμηση Χώρου

Για τη χρήση του υγραερίου απαιτείται εγκατάσταση όμοια με αυτή του φυσικού αερίου. Επομένως, εξοικονομούμε χώρο αφού ο λέβητας έχει τις διαστάσεις ενός ντουλαπιού και τοποθετείται επιτοίχια.

Πρακτικότητα

Άμεση μεταφορά / διανομή και παροχή του καυσίμου μέσω φιαλών, εκ μέρους της εκάστοτε εταιρείας. Εύκολα διαχειρίσιμο και ελεγχόμενο από πλευράς καταναλωτή.

Οικολογία

Το LPG εκπέμπει μικρές ποσότητες CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και γενικότερα ρυπογόνα, αιωρούμενα σωματίδια, λόγω της τέλειας καύσης του. Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και συνεισφέρει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.