Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση ονομάζουμε το σύστημα κατά το οποίο το θερμαντικό μας σώμα είναι όλη η επιφάνεια του δαπέδου. Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν σύστημα μεγάλης θερμαντικής επιφάνειας με σχετικά χαμηκλη θερμοκρασία προσαγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση σωλήνων εντός του δαπέδου και οι οποίοι αφού τροφοδοτηθούν με νερό χαμηλής θερμοκρασίας, θερμαίνουν το δάπεδο και επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου.

Η ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και η έλλειψη ρευμάτων αέρα είναι από τις βασικότερες διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (σώματα καλοριφέρ, θερμοπομπούς, κλιματιστικά, κ.α.).

Καθώς η θέρμανση επιτυγχάνεται με χρήση νερού χαμηλής θερμοκρασίας (35-45οC), μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις πηγές ενέργειας (αντλία θερμότητας, λέβητας πετρελαίου ή αερίου, ξυλολέβητας, κ.α.) πετυχαίνοντας ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

Από την ανάλυση των καμπυλών ευεξίας παρατηρούμε πως η πλησιέστερη θερμοκρασιακή κατανομή στη βέλτιστη, είναι αυτή που παράγεται από την ενδοδαπέδια θέρμανση.
Το ενδοδαπέδιο σύστημα μετάδοσης με ακτινοβολία είναι το μόνο σύστημα που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμα και στα πιο απαιτητικά κλιματικά και εργονομικά κριτήρια σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό περιβάλλον

Ειδικές εφαρμογές: η θέρμανση δαπέδου είναι η μόνη μορφή θέρμανσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε ανοικτούς χώρους (όπως σε ημιυπαίθριους χώρους, πεζοδρόμια, αεροδρόμια, γήπεδα κλπ.),καθώς και σε χώρους που απαιτείται προστασία από παγετό (π.χ. πάρκινγκ, ράμπες). Το σύστημα της ενδοδαπέδιας έχει δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με φυσικό αέριο, αντλία θερμότητας, ηλιακή ενέργεια και θερμαντικά σώματα.

Μειονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Στα μειονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να αναφερθεί μόνο το υψηλότερο κόστος.

Η ενδοδαπέδια είναι απλή στην κατασκευή της, όμως πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα μερικά πράγματα, γιατί σε περίπτωση αποτυχίας, το κόστος επισκευής και αντικατάστασης είναι μεγάλο.

Πως εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία μιας ενδοδαπέδιας εγκατάστασης

Απαραίτητες προυποθέσεις για την σωστή λειτουργία της ενδοδαπέδιας είναι η σωστή μελέτη του χώρου, η επιμελημένη εργασία, και η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Ειδικά στην σωλήνα, θα πρέπει να προσεχθεί να έχει αυτή “φράγμα οξυγόνου” για την αποφυγή εισόδου μορίων οξυγόνου απο το περιβάλλον στο νερο θέρμανσης διαμέσω της σωλήνωσης.

Οσον αφορά στην υπόλοιπη κατασκευή, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες της μελέτης όσον αφορά στους αρμούς διαστολής του δαπέδου, και την περιμετρική ταινία για την παραλαβή συστολοδιαστολών.

Εφόσον επιλεγεί κατάλληλο συνεργείο για την εφαρμογή της, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι το καλύτερο σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα, με μοναδικό μειονέκτημα το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με μια συμβατική εγκατάσταση. Το αρχικό όμως κόστος κατασκευής αποσβένεται πολύ γρήγορα.

Θερμομπετόν

Το τσιμεντοειδή κονίαμα (θερμομπετόν) που χρησιμοποιείται στην ενδοδαπέδια θέρμανση είναι ειδικής σύνθεσης με συγκεκριμένες ιδιότητες. Θα πρέπει να έχει καλή πρόσφυση και πλαστικότητα αντοχή σε εφελκυσμό και αυξημένο συντελεστή θερμικής συστολής και διαστολής, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται ρηγματώσεις των επιφανειών του εξαιτίας των θερμικών μεταβολών. Επίσης βασικός παράγοντας για την σωστή συμπεριφορά του δαπέδου κατά τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι η σωστή και επαρκή τοποθέτηση των αρμών διαστολής στα σημεία που καθορίζονται από τη μελέτη. Οι αρμοί διαστολής θα πρέπει να χωρίζουν το σύνολο των στρωμάτων του δαπέδου σε διαφορετικά τμήματα (και την τελική επίστρωση). Η τελική επίστρωση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη (πλακίδια, μάρμαρο, ξύλο), αρκεί να ληφθεί υπόψη κατά τη μελέτη.

Λειτουργεία ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η λειτουργία του βασίζεται στην τροφοδοσία πλαστικών σωληνώσεων εντός του δαπέδου με νερό θερμοκρασίας 30 – 45° C. Η θερμοκρασία αυτή κρίνεται ικανοποιητική λόγω του μεγάλου μεγέθους του χρησιμοποιούμενου σώματος, που εν προκειμένω είναι όλο το δάπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή στο χώρο σε αντίθεση με άλλες κλασικές μεθόδους θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα

 • Ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau Varionova

  Ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau Varionova

  Θερμική Άνεση. Ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους και απουσία ρευμάτων θερμού αέρα. Με τον όρο θερμική άνεση, εννοούμε το αίσθημα της ευεξίας που δίνεται στον άνθρωπο και του επιτρέπει να διατηρεί τις βιολογικές του παραμέτρους στα ιδανικά επίπεδα. Αναφέρεται κυρίως στις θερμοκρασιακές και υγρομετρικές συνθήκες, καθώς και στην ταχύτητα αέρα του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Η ευεξία στην πραγματικότητα εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως σωματική δραστηριότητα, ρουχισμό και στάθμη θορύβου.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία με χαμηλή θερμοκρασία νερού, από 35 έως 45οC, με αποτέλεσμα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.Η υψηλή θερμοκρασία των επιφανειών που περιβάλουν το χώρο, καθώς και των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν, επιτρέπουν την διατήρηση συνθηκών άνεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη κατά 2℃ τουλάχιστον, σε σχέση με μια θέρμανση με θερμαντικά σώματα. Η καλή μόνωση του δαπέδου με ιδικές διαμορφωμένες πλάκες από μονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη), και τέλος η χαμηλές απώλειες οροφής λόγο χαμηλών θερμοκρασιών στις ψιλότερες περιοχές των θερμαινόμενων χώρων (άνω των 2m). Συντελούν στην οικονομική λειτουργία του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
 • Ελευθερία διακόσμησης εσωτερικών χώρων.. Επιτρέπει την πλήρη αρχιτεκτονική εκμετάλλευση του χώρου, παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα ανακαίνισης χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες. Οι άνθρωποι που διαμένουν στους χώρους δεν κινδυνεύουν από τραυματισμούς, αφού δεν προεξέχουν θερμαντικά σώματα.Η απουσία θερμαντικών σωμάτων μας απαλλάσσει από τη διαδικασία καθαρισμού τους
 • Υγιεινό περιβάλλον. Δεν ξηραίνει τον αέρα και εξαλείφει το φαινόμενο της καμένης σκόνης.Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου αποτελούν καθαρά συστήματα ακτινοβολίας ,για αυτό επιτυγχάνουν χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας, κοντά στις  θερμοκρασίες χώρου.Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυτόματα καλύτερες συνθήκες υγιεινής, καθώς η ελαφρώς θερμαινόμενη επιφάνεια – λόγω των μικρών  διαφορών θερμοκρασίας – δεν  παράγει ρεύματα αέρα και ανακυκλοφορία σκόνης, σε αντίθεση με τη συμβατική θέρμανση με σώματα καλοριφέρ.
 • Δυνατότητα διαφορετικής θερμοκρασίας κάθε δωματίου. Κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα σε όλο το χώρο
 • Ηχομόνωση λόγω της απομόνωσης του θερμομπετού από την πλάκα σκυροδέματος.
 • Δυνατότητα δροσισμού Ένα σύστημα δαπέδου, που  κατά  την  περίοδο του  χειμώνα, δημιουργεί  συνθήκες ιδανικής  θερμικής άνεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ψύξη, την περίοδο του καλοκαιριού. Το ενδοδαπέδιο σύστημα ψύξης είναι μια αθόρυβη λύση, που δε δημιουργεί ρεύματα αέρα, και η οποία σε συνδυασμό με μια αντλία  θερμότητας μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος στο  ελάχιστο.

Κόστος εγκατάστασης και απόσβεση του

Μπορεί η λειτουργία του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης να είναι αρκετά πιο οικονομική, ωστόσο η κατασκευή του κοστίζει σαφώς περισσότερο σε σύγκριση με την εγκατάσταση ενός συστήματος με παραδοσιακά θερμαντικά σώματα.

Το αυξημένο κόστος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διάστρωση του δαπέδου με θερμομπετόν, αλλά και με ειδικά μονωτικά υλικά.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η οικονομική αυτή διαφορά καλύπτεται σχετικά γρήγορα, αφενός λόγω του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας του ενδοδαπεδίου συστήματος, αφετέρου εξαιτίας των μειωμένων εξόδων συντήρησης σε σχέση με τα αντίστοιχα έξοδα της θέρμανσης με καλοριφέρ.

Εκτιμάται πως η απόσβεση της δαπάνης ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να γίνει σε διάστημα πέντε ετών, ενώ αν γίνεται σημαντική χρήση τότε ο χρόνος απόσβεσης μπορεί να περιοριστεί στα τρία έτη. Στην διάρκεια ζωής της μπορεί να βγάλει πολλές φορές το κόστος της.

Το κόστος για την κατασκευή ενός αξιόπιστου συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι της τάξεως των 40 -50  ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο δαπέδου, με τα 25-35 ευρώ να αφορούν στη προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τα 15 ευρώ στο κόστος εργασίας.
Έτσι, για ένα διαμέρισμα με επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων, η τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης θα κοστίσει περί τα 4.000 -5000 ευρώ με τον ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά).

Επιλογή τελικού Δαπέδου

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την επιλογή του τελικού δαπέδου. Η ενδοδαπέδια μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε υλικό: πλακάκι, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό δάπεδο, πατητή τσιμεντοκονία κλπ. Ωστόσο, πρέπει να έχει εκ των προτέρων αποφασιστεί τι τελικό δάπεδο θα στρωθεί σε κάθε χώρο, ώστε να προσαρμόσουμε τη μελέτη σε συνδυασμό με τη θερμική αγωγιμότητα κάθε υλικού. Τα χαλιά μειώνουν την ακτινοβολία θερμότητας της ενδοδαπέδιας, γι’ αυτό καλό είναι να γνωρίζουμε σε ποιους χώρους θα στρωθούν χαλιά ή μοκέτες, ώστε εκεί η διάστρωση των σωλήνων να είναι πυκνότερη.

Θέλετε προσφορά για Ενδοδαπέδια Θέρμανση?

Μελέτη

Ένα απο τα απολύτως απαραίητα κομμάτια σε μια ενδοδαπέδια θέρμανση είναι η σωστή μελέτη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη ΔΩΡΕΑΝ εκπόνηση της μελέτης εφόσον αναλάβουμε την προμήθεια και εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην μελέτη.

Ενδιαφέρεστε για ενδοδαπέδια θέρμανση, αλλά δεν είστε σίγουροι αν είναι σωστό για το σπίτι σας; Προσφέρουμε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία σχεδιασμού ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Έχοντας το κατάλληλο λογισμικό καθώς και την εμπερία πάνω στις μελέτες ενδοδαπέδιας θέρμανσης σχεδιάζουμε για εσάς την κατάλληλη λύση. Εκπονούμε μελέτη Θερμικών Απωλειών καθώς και μελέτη Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης με την σωστή διάταξη σωληνώσεων καθώς και την κατάλληλη διάστρωση.

Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και συσκευών (θερμικές κάμερες, χωροβάτης laser) εγγυάται τη μέγιστη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σχεδιασμός

Η διαστασιολόγηση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αυτή που θα καθορίζει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία ανά m2 επιφανείας. Ένας τέτοιος υπολογισμός εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • το βήμα διάστρωσης του σωλήνα πάνω στη μονωτική πλάκα
 • το είδος του τελικού δαπέδου (ξύλο, πλακάκι, μάρμαρο κλπ) και οι φυσικές του ιδιότητες
 • τη διάμετρο του σωλήνα διάστρωσης των κυκλωμάτων
 • το συνολικό μήκος του κάθε κυκλώματος
 • την υδραυλική εξισορρόπηση των κυκλωμάτων κλπ.

Επίβλεψη

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε υπάρχει επιβλέπων μηχανικός ώστε να ελέγχει ότι η εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την μελέτη που έχουμε εκπονήσει.

10 Πράγματα για την Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Τύποι Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Ενδοδαπέδια με μπετόν

Η κλασική ενδοδαπέδια με χρήση σωλήνα Φ16 ή Φ17. Ειδικό μονωτικό με κόμβους διέλευσης σωλήνα (μορφόπλακα) τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια του χώρου και εξυπηρετεί στην αποφυγή θερμότητας προς την πλάκα του κτιρίου και στην τήρηση σταθερής απόστασης των σωλήνων κάθε θερμαντικού κυκλώματος. Πάνω από την ενδοδαπέδια χυτεύεται ειδικού τύπου μπετόν (θερμομπετόν) το οποίο ακτινοβολεί ομοιόμορφα τη θερμότητα προς τους χώρους και διατηρεί τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

Το ύψος της κλασικής ενδοδαπέδιας κυμαίνεται μεταξύ 10~12 cm ανάλογα με την επιλογή του τελικού δαπέδου (πλακάκι, μάρμαρο, ξύλο, κ.α.)

Τομή Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Ενδοδαπέδιας ξηράς δόμησης χαμηλού ύψους

Η ενδοδαπέδια αυτού του τύπου χρησιμοποιεί σωλήνα Φ10 και ειδικές ινο-γυψοσανίδες με αυλακώσεις. Οι ινο-γυψοσανίδες τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια του χώρου και στις αυλακώσεις εγκιβωτίζεται ο σωλήνας. Κατόπιν, τοποθετείται το τελικό μας δάπεδο. Ανάλογα με το χώρο που θα εφαρμοστεί η ενδοδαπέδια, επιλέγεται μονωτικό κατάλληλου πάχους για τοποθέτηση κάτω από την ινο-γυψοσανίδα.

Το ύψος της ενδοδαπέδιας ξηράς δόμησης κυμαίνεται μεταξύ 3~6 cm ανάλογα με την επιλογή του τελικού δαπέδου και του μονωτικού υποστρώματος.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο τύπο ενδοδαπέδιας δεν χρησιμοποιείται μπετόν, είναι ιδανική λύση για χώρους που δεν έχουν ύψος

dry-screed-ufh-600x400
Τομή Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Ξηράς Δόμησης Χαμηλού Προφίλ

Ενδοδαπέδια πολύ χαμηλού ύψους 21 mm με αυτοεπιπεδούμενο

Η ενδοδαπέδια αυτού του τύπου χρησιμοποιεί ειδικό σωλήνα Φ10 με αυτοκόλλητο σε ένα διάτρητο υπόστρωμα με αυτοκόλλητο . Το υπόστρωμα τοποθετείται κατευθείαν στο παλίο δάπεδο (σε περίπτωση ανακαίνησης). Κατόπιν, τοποθετείται το αυτοεπιπεδούμενο  μπετό και ύστερα το τελικό μας δάπεδο.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά :

 • Ενδοδαπέδια ψύξη / θέρμανση
 • Ύψος κατασκευής από 21mm!
 • Ιδανικό για πλακάκια, παρκέ και λοιπά δάπεδα
 • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
 • Σύντομος χρόνος στεγνώματος (Βατό σε 6 ώρες, Αντοχή σε πλήρες φορτίο εντός 24 ωρών)
 • Χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής
 • Οικολογικό- Εξοικονόμηση εξόδων θέρμανσης έως 20%

Το ελάχιστος ύψος κατασκευής είναι 21 mm ανάλογα με την επιλογή του τελικού δαπέδου.

Σύστημα Οροφής Ξηράς Δόμησης για Ψύξη/ Θέρμανση

Σύστημα οροφής ψύξη/ θέρμανση  για σταθερή κατασκευή με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό

Το σύστημα οροφής ξηράς δόμησης είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης/ θέρμανσης που αποτελείται από πάνελ ινογυψοσανίδας πάχους 18mm με προεγκατεστημένο πολυστρωματικό σωλήνα 11,6 x 1,5 Laser σε βηματισμό 75mm. Οι ινογυψοσανίδες φέρουν στην εμφανή τους όψη προσημειωμένες οπές βιδώματος για εύκολη και ασφαλή στερέωση στον μεταλλικό σκελετό.

Οι ινογυψοσανίδες είναι ελεγμένες όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής από το ινστιτούτο IBR

Εγκατάσταση: Ασφάλεια και ευελιξία

Όλες  οι κατασκευαστικές απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν από 10 τύπους ινογυψοσανίδας, με πλήρες ή μεταβλητό μήκος ενεργής επιφάνειας ακτονοβολίας. Παραδίδονται σε διαφορετικά μεγέθη Τα πάνελ τοποθετούνται σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, όμοια με τις συμβατικές κατασκευές γυψοσανίδας.

Υψηλά επίπεδα άνεσης με ένα σύστημα!

Το σύστημα οροφής ξηράς δόμησης μπορεί να εφαρμοστεί άψογα σε κατοικίες αλλά και σε γραφεία ή δημόσια κτίρια. Διατίθεται είτε σε λείες επιφάνειες είτε με ηχοαπορροφητικό δικτύωμα, εξασφαλίζοντας εκτός από δομική λύση και τις απαιτούμενες συνθήκες άνεσης, χειμώνα και καλοκαίρι με ιδιαίτερα υψηλά ενεργειακά οφέλη. Οι εργοστασιακά προεγκατεστημένοι σωλήνες στην πίσω πλευρά των ινογυψοσανίδων εξασφαλίζουν την ευελιξία, ευκολία και ασφάλεια της εγκατάστασης του συστήματος.

 

7 λόγοι να επιλέξετε το σύστημα οροφής ξηράς δόμησης

 • • Η ιδανική λύση για ανακαινήσεις, προκατασκευασμένες κατοικίες, ξύλινα κτίρια και σοφίτες με τέλειο φινίρισμα στην τελική επιφάνεια.
 • • Είναι σύστημα κατάλληλο για λειτουργία ψύξης και θέρμανσης με εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • • Αθόρυβη λειτουργία λόγω απουσίας κινητών μερών.
 • • Ένα ευέλικτο σύστημα: πληθώρα διαφορετικών τύπων πάνελ που προσαρμόζονται σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • • Ιδανικές συνθήκες άνεσης στον χώρο.
 • • Ένα μοναδικό σύστημα που διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφάλειας και υγιεινής.
 • • 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

Σύστημα τοίχου ξηράς δόμησης θέρμανση/ ψύξη 

Ινογυψοσανίδες τοίχου για θέρμανση/ ψύξη

Το σύστημα τοίχου ξηράς δόμησης είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα έρμανσης/ ψύξης που αποτελείται από πάνελ ινογυψοσανίδας τ πάχους 18mm με προεγκατεστημένο πολυστρωματικό σωλήνα σε βηματισμό 75mm. Οι ινογυψοσανίδες φέρουν στην εμφανή τους όψη προσημειωμένες οπές βιδώματος για εύκολη και ασφαλή στερέωση στον μεταλλικό σκελετό.

Οι ινογυψοσανίδες είναι ελεγμένες όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής από το ινστιτούτο IBR (Institute for Healthymand Ecological Building, στο Rosenheim)

Η ακριβής απόσταση μεταξύ των προεγκατεστημένων σωλήνων (75mm), καθώς και ο εύκολος εντοπισμός τους με την χρήση του ειδικού εργαλείου ανίχνευσης, καθιστούν την οποιαδήποτε επέμβαση στις εγκατεστημένες ινογυψοσανίδες απολύτως ασφαλές. Τώρα μπορείτε να κρεμάτε τα κάδρα σας χωρίς κανένα πρόβλημα!

Γιατί εμάς

Σχεδιάζουμε το κατάλληλο σύστημα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Οι μηχανικοί μας προσαρμόζουν κάθε σύστημα στους χώρους σας , εξασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοση.

Υποστηρίζουμε τα συστήματα μας για μια ζωή. Μπορείτε πάντα να μας καλέσετε όποτε χρειάζεστε βοήθεια.

 

Έχουμε τεράστια εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εγκαταστάσεων ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για Ενδοδαπέδια Θέρμανση ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Συχνές Ερωτήσεις για την Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες της Ευρώπης. Η θερμότητα διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο κυρίως μέσω θερμικής ακτινοβολίας, ζεσταίνοντας τον και προσφέροντας μια αίσθηση θερμικής θαλπωρής, με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες κατοικίες, ανακαινίσεις ή και επεκτάσεις κτιρίων.
Λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας που κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο. Οι ρυθμιστικοί διακόπτες του συλλέκτη, ελέγχουν την ροή του νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία που έχει οριστεί από τον θερμοστάτη χώρου.
Κανένας. Οι σωλήνες που χρησιμοποιείται, είναι από δικτυωμένο πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής σε θερμοκρασίες και φέρει φραγή οξυγόνου. Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας του σωλήνα είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα Γερμανικά DIN. Οι φυσικές και μηχανικές αντοχές του σωλήνα είναι πιστοποιημένες από το γερμανικό ινστιτούτο SKZ με αριθμό πιστοποιητικού Α 400 ενώ η φραγή οξυγόνου είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο MPA-NRW σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726.
Ναι. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στο σωλήνα κατά τη διάρκεια εργασιών, (π.χ. τρύπημα σωλήνα) υπάρχει η δυνατότητα με ειδικό στεγανό εξάρτημα να αποκατασταθεί.
Ο συλλέκτης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να είναι τύπου μπάρας χωρίς ενώσεις για μεγαλύτερη στεγανότητα και να φέρει ρυθμιστικούς διακόπτες και βαλβίδες για την τοποθέτηση ηλεκτροθερμικών κινητήρων προκειμένου να γίνεται σωστά και βάσει μελέτης η ρύθμιση των κυκλωμάτων και ο έλεγχος λειτουργίας κάθε χώρου.
Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε κατασκευής και των ιδιαιτεροτήτων της εφαρμογής η μελέτη είναι απαραίτητη. Πρέπει λοιπόν, να ακολουθείτε κατά γράμμα από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία του συστήματος βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε εργοδότη. Το γραφείο μας έχοντας εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο αναλαμβάνει την δωρεάν την εκπόνηση της μελέτης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης καθώς και την επίβλεψη της κατα την εγκατάσταση.
Όχι. Όταν ακολουθηθεί πιστά μία μελέτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά την εφαρμογή της, τότε επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου, χωρίς η θερμοκρασία του δαπέδου να υπερβαίνει τους 29oC. Σε αυτή την θερμοκρασία το δάπεδο είναι ζεστό και άνετο ώστε να περπατά κανείς, ακόμη και με γυμνά πόδια.
Όλοι οι τύποι δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ενδοδαπέδια θέρμανση, αρκεί η μελέτη εγκατάστασης να προϋποθέτει κάτι ανάλογο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και οικονομική λειτουργία της.
Γενικά, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι πιο ακριβή στην κτήση από ότι η θέρμανση με σώματα αλλά προσφέρει εξοικονόμηση στην χρήση κατα την διάρκεια του έτους. Η απόσβεση της επένδυσης αυτής πραγματοποιείται γρηγορότερα λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Τέλος, πέρα των ιδανικών συνθηκών ευεξίας και θερμικής θαλπωρής που προσφέρει, η ενδοδαπέδια θέρμανση προσθέτει αξία στην κατασκευή αφου ανεβάζει την ενεργειακή κλάσση του κτιρίου.
Ακριβώς λόγω του ότι η μετάδοση της θερμότητας ξεκινάει από την επιφάνεια του δαπέδου και όχι από το ύψος των θερμαντικών σωμάτων της κλασσικής θέρμανσης (1,20μ.) ή των κλιματιστικών (2,50μ.) καταφέρνουμε να επιτύχουμε επιθυμητές θερμοκρασίες ακόμα και σε χώρους με μεγάλο ύψος γιατί θερμαίνουμε το λειτουργικό ύψος του χώρου (περίπου 2,10μ.) και όχι την οροφή του κτιρίου (όπως στα κλασσικά συστήματα).
Ακόμη, καλύπτει ανάγκες κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εξωτερικοί τοίχοι για να τοποθετηθούν θερμαντικά σώματα, με αποτέλεσμα η θέρμανση δαπέδου να βοηθά. τους σύγχρονους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς.
Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας νερού που απαιτεί η ενδοδαπέδια θέρμανση για τη λειτουργία της , είναι συμβατή με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας είτε πρόκειται για λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας αέρος νερού ή γεωθερμίας, ηλιακή ενέργεια, ενεργειακά τζάκια κ.α.

Ναι, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μάλιστα η φιλικότερη απέναντι στους αλλεργικούς έναντι με τις συμβατικές μορφές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ), καθώς με την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο η σκόνη και τα ακάρεα δε στροβιλίζονται όπως γίνεται στα θερμαντικά σώματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας προσαγωγής. Η θέρμανση επιφανειών αφήνει τον αέρα να εξέλθει σιγά-σιγά και μειώνει το ποσοστό των ακάρεων στον αέρα. Αυτό μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα αλλεργιών από σκόνη και ακάρεα.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να εγκατασταθεί στο σπίτι σας με διαφορετικούς τρόπους. Ο κλασσικός τρόπος είναι η τοποθέτηση θέρμανσης δαπέδου και υπάρχουν συστήματα τοποθέτησης συστημάτων στον τοίχο ή στην οροφή. Ανεξάρτητα από το είδος της εγκατάστασης που αποφασίζετε: Υπάρχουν πάντα ειδικά συστήματα για νέες οικοδομές και ανακαίνιση, με μπετόν ή ξηρά δόμησης.

Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι στον κόσμο είχαν ενδοδαπέδια θέρμανση στα σπίτια τους και συγκεκριμένα το συναντάμε πρώτα στην Κνωσσό στην Κρήτη. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1878 από τον Ηρακλειώτη Μίνωα Καλοκαιρινό. Και στη συνέχεια οι ανασκαφές που διεξήγαγε ο Άγγλος Άρθουρ Έβανς (1900-1913 και 1922-1930) όπου και αποκάλυψαν ολόκληρο το ανάκτορο.Οι μινωίτες είχαν εγκαταστήσει στο παλάτι της Κνωσού κάτω από το δάπεδο σωλήνες από τους οποίους περνούσε ζεστό νερό και ζέσταινε το παλάτι. Βέβαια ο Σουηδός Μ. Τρίβαλντ το 1716 λάνσαρε την ενδοδαπέδια θέρμανση στη μορφή περίπου όπως την γνωρίζουμε σήμερα μη γνωρίζοντας φυσικά ότι υπήρχε είδη.Ούτε η Ρωμαίοι ούτε οι Βυζαντινοί γνώριζαν για την ενδοδαπέδια θέρμανση.