Ηλεκτρολογικό Σχέδιο - Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Ηλεκτορλογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Το Πιστοποιητικο ΔΕΗ είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβριου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Το πιστοποιητικό  ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 14 έτη.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο είναι:

 • Για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ
 • Για την επανασύνδεση παλιάς παροχής,
 • Για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός,
 • Για αιτήση αύξησης της της παροχής.
 • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
 • Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)
 • Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης
 • Μετά απο την αλλαγή προμηθευτή

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να υπάρχει ρελέ διαρροής ρεύματος που να λειτουργεί σωστά.

Αν δεν υπάρχει κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του.

Ισχύς Πιστοποιητικού

Ηλεκτορλογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό απαιτείται κάθε:

 • 14 χρόνια για κατοικίες
 • 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά)
 • 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά
 • 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking)

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

 • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
 • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Εγκατάσταση Ηλεκτρονόμου - ρελέ διαρροής

Ηλεκτορλογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι αυτό της ασφάλειας από ηλεκτροπληξία.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, όταν η τιμή της έντασής του είναι πάνω από 50 mA.
Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου είναι η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στην είσοδο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο Διακόπτης Διαρροής Έντασης (Δ.Δ.Ε. στα 30 mA) ή ηλεκτρονόμος (ρελέ) ασφαλείας, ή απλά ρελέ όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, εγκαθίσταται στον γενικό πίνακα μιας οικίας, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση, μερική ασφάλεια, αμέσως μετά από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια.

Στην χώρα μας η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια με προεδρικό διάταγμα

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να υπάρχει ρελέ διαρροής ρεύματος που να λειτουργεί σωστά.

Αν δεν υπάρχει κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του.

Επιδιόρθωση σφαλμάτων

Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την επιτόπου αποκατάσταση σφαλμάτων που αφενός ασφαλίζουν το ακίνητό σας και αφετέρου οδηγούν στην έκδοση του Πιστοποιητικού.

Οι εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι μας, χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό –με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου-, δίνοντάς σας όλες τις ακριβείς πληροφορίες για το που καταναλώνεται η ενέργεια και ποιοι είναι οι τρόποι για την μειώσετε και να μην κάνετε σπατάλες.

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για έκδοση Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Θέλετε προσφορά για Ηλεκτρολογικό Σχέδιο?