Προδημοσίευση οδηγού εφαρμογής προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»