Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ για τον τουρισμό», προϋπολογισμού 600 εκ. ευρώ