Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma 3 HT Υψηλών Θερμοκρασιών 16 kWth σε υφιστάμενη εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων (Κομοτηνή)