Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma HT Υψηλών Θερμοκρασιών 16 kWth σε υφιστάμενη εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων (Κομοτηνή)