Λέβητας Φυσικού Αερίου-Υγραερίου συμπύκνωσης Vaillant ecoTEC VUW Pro 236 23,1 kW (Γερμανίας) με παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (Κομοτηνή)