Δωρεάν χρηματοδότηση 40-60% για 250.000 φωτοβολταϊκά στέγης με net-metering