Μέχρι τον Μάιο το πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις