“Εξοικονομώ-Αυτονομώ” στις 2 Νοεμβρίου με επιδότηση έως 85%